002.jpg

Minikalendarium

Koncert doroczny: piątek, 17 marca 2017 r., godz. 17.00;

Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I st. regionu śląskiego (CEA): wtorek, 21 marca 2017 r.;

II Śląski Konkurs Saksofonowy wraz z seminarium: czwartek – sobota, 23-25 marca 2017 r.;
Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: piątek, 24 marca 2017 r., godz. 17.00