Szanowni dyrektorzy szkół muzycznych II stopnia, nauczyciele klas fortepianu, uczniowie i rodzice,

przekazuję na Państwa ręce informacje dotyczące III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego z nadzieją, iż zachęcą one do udziału w tym wydarzeniu.

Organizatorami konkursu są: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w linkach do odpowiednich dokumentów w zakładce: konkurs pianistyczny na stronie internetowej szkoły: http://2st.zpsm.edu.pl/ogolnopolski-konkurs-pianistyczny

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko – krótka historia

Konkurs pianistyczny połączony z recitalami i wykładami miał być początkowo interesującą formą włączenia młodzieży naszej szkoły w obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Od 2011 r., z inicjatywy pianistów pracujących w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, konkurs jest wyrazem pamięci o wspaniałych nauczycielkach fortepianu. Obie panie: Anna Wesołowska i jej córka Halina Wesołowska-Madetko były związane z naszą szkołą od samego początku jej istnienia (1937 r.) aż do 2010 r .

Każdy z kolejnych konkursów pianistycznych dedykowany jest jednemu kompozytorowi, którego twórczość szczególnie eksponujemy w programie. Byli to kolejno: F. Chopin, F. Liszt, C. Debussy, S. Rachmaninow, J. Haydn, W. A. Mozart i S. Prokofiew.Z roku na rok zwiększa się ilość uczestników konkursu. Pierwsze edycje konkursu pomimo regionalnego zasięgu przyciągały do Katowic wielu wspaniałych artystów. Gośćmi konkursu i jurorami byli: prof. zw. dr hab. Andrzej Tatarski (AM w Poznaniu); prof. zw. Marek Toporowski (AM w Katowicach), Jitka Cechova (Praha, Czechy); Hana Kundratova (Ostrava, Czechy); Aleksiej Maksymow (Donieck, Ukraina), Jenna Sung (Londyn, UK), prof. dr hab. Wojciech Świtała, prof. dr hab. Zbigniew Raubo (AM w Katowicach), dr hab. Anna Górecka (AM w Katowicach), dr Hubert Salwarowski (AM w Katowicach)

W czasie tegorocznych przesłuchań drugiej edycji konkursu o zasięgu ogólnopolskim, salę koncertową wypełni muzyka Ludwiga van Beethovena i Karola Szymanowskiego. W skład jury konkursu wejdą najwybitniejsi pianiści-pedagodzy, reprezentujący polskie Akademie Muzyczne. Jury Konkursu przewodniczyć będzie prof. zw. dr hab. Andrzej Tatarski, pianista i kameralista, wykładowca w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej w Poznaniu, w którego bogatym repertuarze solowym i kameralnym, obejmującym ponad 300 utworów, znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów XIX i XX wieku.

W III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie urodzeni w 2003 r. i młodsi oraz uczniowie urodzeni w 2000 r. i młodsi. Chcemy zachować dobrą atmosferę naszego konkursu, a równocześnie doprowadzić do zdrowej rywalizacji wśród młodych, utalentowanych artystów. Mamy nadzieję, że ponownie nasza szkoła stanie się muzyczną świątynią i specjalnym miejscem na mapie Polski - przyjaznym dla wszystkich pianistów.

Celami konkursu są:

 – rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi;

 – nastawienie się organizatorów i uczestników konkursu na proces tworzenia się społeczeństwa wrażliwego na odbiór muzyki i wzmocnienie wspólnej przestrzeni kulturowej;

 – rozwój dialogu między regionami Polski poprzez wspieranie obiegu dzieł kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i wsparcia młodych artystów;

 – promocja muzyki polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnych;

 – promocja idei rywalizacji fair play w sferze kultury,

 – konfrontacja wybitnych autorytetów artystycznych z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia;

 – działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego,

 – wyróżnienie najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia regionu śląskiego na forum ogólnopolskim.

Ideą projektu jest zwiększenie zaangażowania muzyków z całej Polski w realizację wspólnych imprez artystycznych. Konkurs niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat muzyki klasycznej, ukazanie twórczości muzycznej w bogatym kontekście kultury polskiej poprzez działania interdyscyplinarne i prezentację szerokiego spektrum gatunków muzycznych oraz technik i praktyk wykonawczych oraz poprzez kompleksowość zaplanowanych działań, jak również zróżnicowanie grup odbiorców (młodzież, dorośli). Ważne dla organizatorów wydarzenia jest propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Zapraszamy pedagogów i ich uczniów do udziału w konkursie!

Szczegóły dla uczestników znajdują się w regulaminie i w programie konkursu.

Z wyrazami szacunku,

Bernadeta Stańczyk

Dyrektor
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara
w Katowicach

 

REGULAMIN III OKP

PROGRAM III OKP

OŚWIADCZENIE

ZGODA

KARTA ZGŁOSZENIA