Kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych:

Ewa Mikołajczyk