Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą w Polsce szkołą artystyczną, która łączy dwa kierunki nauczania: muzyczny i ogólnokształcący. Utworzona została w 1937 roku przy Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, jako 2-letnia szkoła dla jego wychowanków, nie mających matury z przedmiotów ogólnokształcących i nazwana Liceum Muzyczne. Po przerwie wojennej szkoła wznowiła działalność i stała się samodzielną jednostką edukacyjną. W następnych latach, w wyniku licznych reorganizacji szkolnictwa w Polsce, kilkakrotnie zmieniano jej nazwę i strukturę. W świadomości społecznej to jednak miano Liceum Muzycznego utrwaliło się przez lata i potocznie Szkoła tak jest nazywana. W roku 1960 nadano Liceum patrona, którym stał się Karol Szymanowski. Od 1999 roku szkoła funkcjonuje jako placówka 6-letnia, a jej oficjalna nazwa brzmi: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. W tym samym roku ta zasłużona dla kultury polskiej instytucja uzyskała nowoczesną siedzibę z internatem na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Cel szkoły – rozwijanie talentów muzycznych oraz przekazywanie wiedzy ogólnej i kształtowanie osobowości uczniów – realizowany jest pod kierunkiem kadry pedagogicznej o najwyższych kwalifikacjach. Stała współpraca z Akademią Muzyczną w Katowicach gwarantuje wysoki poziom dydaktyki muzycznej. Wśród pedagogów są wybitni artyści: soliści, kameraliści i muzycy orkiestrowi, przede wszystkim z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Filharmonii Śląskiej, nauczyciele akademiccy, animatorzy kultury w kraju i zagranicą. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzane są na zewnętrznych egzaminach gimnazjalnych i maturalnych.

 

 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Dominika Więcławik
 • Foto Julia Iskra
 • Foto Wiola Kściuczyk

 

W ciągu 75 lat działalności Szkoła zasłużyła na miano jednej z najlepszych w kraju placówek edukacyjno-artystycznych oraz ważnego ośrodka kulturotwórczego w całym regionie śląskim. Jej osiągnięcia to liczne sukcesy uczniów, zarówno solistów jak i zespołów, na konkursach krajowych i zagranicznych oraz występy w Polsce i w wielu krajach Europy, a także w Kanadzie i Australii. Wśród wielu inicjatyw szkolnych na szczególną uwagę zasługuje organizowany od 1992 roku Konkurs Kompozytorski „Patri Patriae” dla uczniów średnich szkół muzycznych na utwór zadedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, która to impreza podniosła swój status w 2010 r. z rangi ogólnopolskiej do międzynarodowej.


Dotychczas Liceum ukończyło ponad 2500 absolwentów, którzy rozsławiają Szkołę w Polsce i na świecie. Są solistami, kompozytorami, dyrygentami, pedagogami, reżyserami dźwięku oraz organizatorami życia artystycznego, których można spotkać w najlepszych orkiestrach, zespołach kameralnych, na uczelniach wyższych, w radiu, telewizji i prasie. Społeczność szkolna od 2005 roku nagradza najznakomitszych spośród nich statuetką „Summa cum laude” – Z najwyższą pochwałą. Uhonorowano już w ten sposób pięć wybitnych postaci: Krystiana Zimermana, Wojciecha Kilara, Aleksandra Warykiewicza, Tadeusza Strugałę i Eugeniusza Knapika.

Kolejne obchodzone przez Szkołę jubileusze są okazją do organizowania koncertów i spotkań absolwentów, a także powstawania nowych projektów. I tak przy okazji jubileuszu 60-lecia powołano, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego. Działa ono do dziś, wspierając, również finansowo, artystyczny rozwój uczniów i działania Szkoły. W roku szkolnym 2013/14 w związku z 75 jubileuszem powstania w Szkole odbyło się wiele koncertów i imprez kulturalnych dostępnych również społeczności lokalnej. Przy okazji dat, zwłaszcza tych okrągłych, zawsze pojawiają się wspomnienia, podsumowania i wnioski. Najważniejsze jednak jest to, by za wszystkimi minionymi latami pracy Szkoły widzieć młodych artystów. To oni co roku wyruszają w muzyczny świat z podniesioną głową. Wiedza, którą stąd wynoszą, jest ich drogowskazem; umiejętności – kluczem do wielu drzwi, a dyplom – najlepszą wizytówką.

Patrzymy na nich przez lata. Ich sława jest naszą dumą.

M. C.