CHÓR MĘSKI POSM II ST. IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Chór męski Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach został powołany przez ówczesnego Dyrektora mgr Jerzego Sieczkę w 2001 roku dzięki inicjatywie i staraniom prof. dr hab. Mirosławie Knapik.
Prowadzenie powierzono dr Aleksandrze Maciejczyk, pod której batutą chór działa obecnie (w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 chór prowadziła okresowo mgr Bogumiła Leńska, natomiast w roku 2010/2011 mgr Iga Eckert).

Chór od początku swej działalności czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w corocznej Mszy poświęconej pamięci zmarłych uczniów i pedagogów POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, koncertach kolędowych oraz Koncercie Końcoworocznym Zespołów POSM II st. w Katowicach. Wpisuje się tym samym trwale w tradycje szkoły.

Współpracuje również z innymi zespołami uczestnicząc w akcji „Dziecięce Spotkania Muzyczne”, organizowanej przez prof. dr hab. M. Knapik oraz koncertach z cyklu „Muzyczne nastroje”, współorganizowanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Katedrę Edukacji Muzycznej i Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademię Umeni w Bańskiej Bystrzycy.

Od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy w przeglądach i konkursach zdobywając szereg nagród i wyróżnień:

 • 2001 – I miejsce w VI Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
 • 2002 – Wyróżnienie w VII Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
 • 2002 – Wyróżnienie w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej,
 • 2002 – Złote Pasmo w I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej” w Chorzowie,
 • 2002 – Grand Prix w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
 • 2003 – I miejsce w VIII Katowickich Spotkaniach Kolędowych pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
 • 2004 – I miejsce na IX Katowickich Spotkaniach Kolędowych ”Śpiewajmy Jezusowi”,
 • 2004 – wyróżnienie specjalne dla Chóru Męskiego na VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej,
 • 2008 – II miejsce w XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach,
 • 2008 – Grand Prix w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
 • 2011 – Nagroda Festiwalu „Anioł” w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej,
 • 2013 – II miejsce w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach, 
 • 2015 – III miejsce na XXIV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myślenicach, 
 • 2016 – I miejsce w Konkursie chórów XXV Tyskich Wieczorów Kolędowych w Tychach, 
 • 2019 – II miejsce na IV Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej Nad nami Orzeł Biały w Tychach, 
 • 2019 – II miejsce na XXII Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZIENSIS w Łodzi. 


W chórze śpiewają uczniowie klas III-VI następujących specjalności: fortepian, organy, akordeon, gitara i saksofon.

 

SYLWETKA DYRYGENTA

Aleksandra Maciejczyk (z domu Bobrzyk)

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach z 1994 roku, które ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując dyplom nauczyciela rytmiki; a następnie Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wychowania muzycznego w ramach dwóch specjalności: rytmiki, jak również prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczania muzyki w szkole z roku 2000. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora w zakresie dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W trakcie całego okresu studiów pracowała jako nauczyciel rytmiki w katowickich przedszkolach, natomiast w latach 1996 – 1998 była zatrudniona jako nauczyciel fortepianu i rytmiki w Społecznym Ognisku Muzycznym w Mysłowicach. W 2000 roku podjęła pracę jako nauczyciel rytmiki oraz dyrygent w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych: Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki (do roku 2005) oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 2007 roku zostaje powołana na funkcję kierownika Wydziału Rytmiki, od roku 2019 pełni funkcję kierownika Sekcji Rytmiki, Chóru i Orkiestry. 

Praca pedagogiczna A. Maciejczyk obejmuje prowadzenie następujących przedmiotów: rytmika, technika ruchu, metodyka prowadzenia rytmiki, emisja głosu, improwizacja fortepianowa, chór męski. Z wymienionym chórem prowadzi szeroką działalność koncertową oraz zdobywa szereg nagród i wyróżnień.

Oprócz pracy dydaktycznej angażuje się w działalność chórmistrzowską w amatorskim ruchu śpiewaczym. W latach 1994-2006 pełni funkcję II dyrygenta, a od 2006 I dyrygenta w Chórze Mieszanym „Largo Cantabile” parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach, w latach 1998-2001 kierowała Chórem Mieszanym „Nowego Przymierza” parafii ewangelicko-metodystycznej w Katowicach, w latach 2001-2003 Chórem Mieszanym parafii ewangelicko-augsburskiej w Drogomyślu. Prowadziła również we współpracy z Komisją ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej kursy dokształcające z dyrygentury chóralnej i emisji głosu dla prowadzących ewangelickie chóry parafialne.

Aktywność swą kierunkuje również na działalność naukową obejmującą dziedziny: chóralistyki, pracy nad głosem dziecka, rytmiki, pedagogiki, arteterapii.

Uhonorowana Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej /2018/, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej /2018/, Medalem Brązowym na Długoletnią Służbę /2017/, Oznaką Honorową Złotą z Laurem za zasługi w pracy społecznej Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr /2017/, Medalem Komisji Edukacji Narodowej /2014/, Nagrodą indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce /2013/. 

Ekspert zasiadający w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej.