CHÓR ŻEŃSKI POSM II ST. IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
Chór żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach powstał w 1945 r. - początkowo jako zespół mieszany, a od 1964 r. jako chór żeński. Przez lata swojej działalności był kierowany przez najznamienitszych dyrygentów: Karola Stryję, Józefa Klimka, Edmunda Kajdasza, Franciszka Janickiego, Jana Wojtachę. Od 1981 r. prowadzony jest przez Mirosławę Knapik.

Przez lata swojej działalności zespół dał wiele koncertów w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Złotą Lirę na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Międzyzdrojach (1986), grand prix i Złoty Medal na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Katowicach (1988), Złote Pasmo w I Ogólnopolskim Konkursie Chóralnej Muzyki Sakralnej im. G.G. Gorczyckiego w Bytomiu (2000), I miejsce na IX Tyskich Wieczorach Kolędowych (2002), I miejsce na V Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2002), grand prix na VI Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat 2003 w Piekarach Śląskich.

Chór brał udział w wielu prestiżowych festiwalach międzynarodowych, takich jak: Warszawska Jesień (1984), People to People w Szkocji (1988), III Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie (1998), Frohlich sein und singen w Halle/Salle (Niemcy, 1998), Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej w Olkuszu (1999, 2003), Trojok Śląski w Ostrawie (2001), XIII Trzynieckie Lato Filmowe (Czechy, 2005), 10 Dni Tadeasa Salvy (Słowacja 2010).

Repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów różnych stylów i epok. Chór dokonał także licznych prawykonań polskiej muzyki współczesnej. Zespół współpracuje z Filharmonią Śląską w Katowicach oraz innymi orkiestrami regionu. W swoim dorobku zespół posiada nagrania fonograficzne (m.in. Z. Noskowski - Cztery Pory Roku <2006> oraz W. Lutosławski - 20 Polskich Kolęd na sopran, chór żeński i orkiestrę <2007>), radiowe i telewizyjne. Niemal corocznie jest laureatem I miejsca Regionalnego Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych II stopnia.

SYLWETKA DYRYGENTA

Prof. Mirosława Knapik

Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem) i studiów podyplomowych Wydziału Edukacji Muzycznej University of Illinois w USA. Od początku swej aktywności zawodowej prowadziła działalność artystyczną, pedagogiczną i upowszechnieniową, co zaowocowało nadaniem jej w 2005 r. tytułu profesora sztuk muzycznych.

Jako dyrygent współpracowała z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, pełniła funkcję II dyrygenta Chóru Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień indywidualnych, a pod jej kierownictwem zespół zdobył szereg nagród (głównie grand prix i I nagrody) na festiwalach o randze krajowej i międzynarodowej. Jako długoletni Dyrektor Artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie kierowała największym przedsięwzięciem tego typu na mapie kulturalnej muzycznego ruchu amatorskiego w Polsce. Od 2001r. pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest również cenionym profesorem w Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).