Przeglądy rytmiki

Przegląd rytmiki regionu śląskiego
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA i BALETOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO, organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2010 roku.
Celem imprezy jest umożliwienie pokazu interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych, zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia oraz konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Formuła przeglądu zakłada występ zespołów rytmiki klas I-III oraz IV-VI szkoły muzycznej I stopnia, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów.
Od 2013 na prośbę uczestników, przeglądy odbywać się będą w trzeci wtorek marca.
I Przegląd odbył się 29.03.2010 roku gromadząc 180 uczniów oraz 21 pedagogów z 12 szkół regionu,
II - 28.03.2011 roku gromadząc 193 uczniów oraz 19 pedagogów z 11 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu,
III – 26.03.2012 roku gromadząc 224 uczniów z 12 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, jak również 25 nauczycieli z 17 szkół,
IV – 19.03.2013 roku gromadząc 268 uczniów z 17 szkół regionu oraz 33 pedagogów z 21 szkół.
Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło" poprowadziła mgr Magdalena Ziółkowska,
V – 18.03.2014 roku gromadząc 416 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 39 pedagogów. Warsztaty „Ruch, śpiew i improwizacje instrumentalne według systemu wychowania muzycznego Carla Orffa" poprowadziła mgr Monika Kionka,
VI – 17.03.2015 roku gromadząc 436 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 31 pedagogów.
Warsztaty „Polskie tańce narodowe” poprowadziła mgr Katarzyna Dziok,
VII – 15.03.2016 roku gromadząc 487 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu, 1 szkoły baletowej i 1 z ogólnokształcącej szkoły społecznej oraz 38 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
VIII – 27.03.2017 roku gromadząc 520 uczniów z 27 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 43 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia / kontynuacja” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
IX – 20.03.2018 roku gromadząc 27 zespołów wykonawczych: 22 klas I-III szkół muzycznych, 4 klas IV-VI szkół muzycznych oraz 1 szkoły baletowej. Łącznie Przegląd zgromadził 444 uczniów z 23 szkół oraz 45 nauczycieli reprezentujących 27 szkół regionu.
Warsztaty „Wykorzystanie dziecięcej instrumentalnej literatury muzycznej w działaniach metrorytmicznych, instrumentalnych i interpretacyjnych na zajęciach rytmiki w klasach I-III w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła mgr Monika Kionka. 

X – 26.03.2019 roku gromadząc 26 zespołów wykonawczych: 24 klas I-III szkół muzycznych oraz 2 klas IV-VI szkół muzycznych. Łącznie Przegląd zgromadził 438 uczniów z 23 szkół oraz 40  pedagogów, reprezentujących 29 szkół regionu. 

Warsztaty „Wykorzystanie piosenek dydaktycznych w ramach przedmiotów Rytmika
i Kształcenie słuchu w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia” poprowadziła mgr Hanna Górny-Janas.

XI – 3.03.2020 roku gromadząc 31 zespołów wykonawczych, przygotowanych przez 31 pedagogów: 28 klas I-III szkół muzycznych oraz 3 klas IV-VI szkół muzycznych. Łącznie Przegląd zgromadził 471 uczniów z 28 szkół oraz 44 nauczycieli.

Warsztaty "Wpływ stymulacji wyobraźni i percepcji dźwiękowej na umiejętność analizy słuchowej" poprowadziła mgr Beata Maria Michniewicz. 

PRZEGLĄD SPECJALNOŚCI RYTMIKA SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2009 roku. Do 2017 roku organizowany był pod nazwą Przegląd Wydziałów Rytmiki Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego, lecz organizatorzy uwzględnili aktualne zmiany prawne oraz poszerzyli zakres terytorialny.

Celem Przeglądu było porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia w dziedzinie rytmiki na wydziałach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia, integracja środowisk pedagogicznych i uczniowskich w regionie śląskim oraz twórcza wymiana doświadczeń i konfrontacja metod pracy w ramach metody E. Jaques-Dalcroze’a. Formuła Przeglądu w swym założeniu zakłada wyraźną trzyczęściowość imprezy: warsztaty dla uczennic, prowadzone przez pedagogów poszczególnych ośrodków, jak również zaproszonego gościa, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz koncert interpretacji ruchowych muzyki w wykonaniu zgłoszonych zespołów. W pierwszych dwóch częściach dominuje pierwiastek dydaktyczno-metodyczny, trzeci natomiast ma charakter artystyczny, co w całości pozwala na zrealizowanie założeń imprezy, pomyślanej jako wymiana doświadczeń artystyczno-pedagogicznych i konfrontacja metod pracy, stosowanych w poszczególnych ośrodkach.

Przegląd odbył się po raz pierwszy 30.03.2009 r., początkowo organizowany był w edycji dwuletniej (drugi przegląd odbył się 18.10.2011 r., trzeci – 18.10.2013 r.), a następnie corocznie (czwarty – 21.10.2014 r., piąty – 21.10.2015 r., szósty – 26.10.2016 r., siódmy –17.11.2017 r., ósmy – 9.11.2018 r., dziewiąty – 25.10.2019 r.). W roku szkolnym 2020/2021 Przegląd nie odbył się z powodu pandemii. 

ZAPROSZENIE

Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach oraz ZPSM-POSM II st. w Katowicach zapraszają w dniu 1 października 2021 r. na X Przegląd Specjalności Rytmika Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego i Opolskiego "Improwizacja fortepianowa w specjalności Rytmika – Wokół tonalności", w ramach planowanych działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b.

Czas: piątek, 1 października 2021 r. godz. 10.15-18.00. 

Jako wykładowcę wiodącego zaproszono dr Taidę Wiśniewską, nauczyciela improwizacji i rytmiki ZPSM w Elblągu, wykładowcę improwizacji fortepianowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, konsultanta CEA. Warsztaty ruchowe poprowadzą ponadto dr Anna Lipiec, długoletni pedagog POSM II st. w Katowicach, wykładowca Specjalności Rytmika Akademii Muzycznej w Katowicach, jak również mgr Katarzyna Majerczyk, pedagog POSM II st. w Katowicach, pomysłodawca programu zajęć muzyczno-ruchowych dla niemowląt i dzieci do 6 roku życia wraz z rodzicami „EkoMuzyka dla Smyka”. Harmonogram imprezy zakłada spotkanie metodyczne, prowadzone przez dr Aleksandrę Maciejczyk i Wizytatora CEA Panią Jolantę Sznajder, dotyczące bieżących spraw i doświadczeń nauczania zdalnego.

 

10.15 – powitanie

10.30-11.30 – warsztaty improwizacji fortepianowej Zabawy harmoniczne jako materiał do improwizacji na lekcjach rytmiki – dr Taida Wiśniewska (gr. I)

10.30-11.30 – warsztaty rytmiczno-ruchowe – mgr Katarzyna Majerczyk (gr. II)

11.30-12.30 – warsztaty improwizacji fortepianowej Zabawy harmoniczne jako materiał do improwizacji na lekcjach rytmiki – dr Taida Wiśniewska (gr. II) 11.30-12.30 – warsztaty ekspresji muzyczno-ruchowej – dr Anna Lipiec (gr. I)

12.30-13.30 – przerwa obiadowa

13.30-14.30 – warsztaty improwizacji fortepianowej Wybrane skale jako podstawa do tworzenia miniatur fortepianowych – dr Taida Wiśniewska (gr. I) 

13.30-14.30 – warsztaty ekspresji muzyczno-ruchowej – dr Anna Lipiec (gr. II) 

14.30-15.30 – warsztaty improwizacji fortepianowej Wybrane skale jako podstawa do tworzenia miniatur fortepianowych – dr Taida Wiśniewska (gr. II) 

14.30-15.30 – warsztaty rytmiczno-ruchowe – mgr Katarzyna Majerczyk (gr. I)

14.30-15.30 – spotkanie metodyczne dla nauczycieli Doświadczenia zdalnego nauczania

15.30-18.00 – Indywidualne konsultacje z improwizacji fortepianowej – dr Taida Wiśniewska

16.30 – Koncert interpretacji ruchowych w wykonaniu zgłoszonych zespołów oraz pokaz pracy warsztatowej

 

Formularz 1). zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 2). druk zgłoszenia w zakresie wykonywanych utworów, ilości uczennic i pedagogów, jak również rezerwacji obiadów, należy wypełnić i odesłać do dnia 20 września 2021 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..