UWAGA !

Zebranie komisji socjalnej odbędzie się 26 maja 2022 o godzinie 14.00 w sali nr 7.
Wnioski o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie
oraz wszystkie pozostałe proszę składać do 20 maja 2022 roku (piątek) w pokoju nr 9. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w nowym roku szkolnym.
Przypominam o wypełnieniu oświadczenia o dochodach za 2021 rok oraz o przedstawieniu do wglądu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w przypadku dochodów
poniżej 3 850 zł na osobę brutto.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie pożyczki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe - załącznik nr1 pobierz pdf, doc

UMOWA pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS - załącznik nr2 pobierz pdf, doc

WNIOSEK o przyznanie o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka, „Zielonej szkoły”, sanatorium,* - załącznik nr3 pobierz pdf, doc

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. grusza) - załącznik nr4 pobierz pdf, doc

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wyjazdowych form leczenia - załącznik nr5 pobierz pdf, doc

WNIOSEK o przyznanie zapomogi bezzwrotnej - załącznik nr6 pobierz pdf, doc

WNIOSEK o przyznanie pomocy związanej ze zwiększonymi wydatkami mieszkaniowymi - załącznik nr7 pobierz pdf, doc

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH pobierz pdf,