INFORMACJE OGÓLNE 
dotyczące rekrutacji do klasy VII POSM I st. im. St. Moniuszki oraz  klas wyższych POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach na rok szkolny 2022/2023.