KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze: 1 września 2021 r. - 24 czerwca 2022 r.

I półrocze: 1 września 2021 r. - 14 stycznia 2022 r.; II półrocze: 17 stycznia 2022 r. - 24 czerwca 2022 r.

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego: piątek, 24 czerwca 2022 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
 3. Ferie zimowe: 14 – 25 lutego 2022 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022
 5. Ferie letnie: 27 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
 6. Dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada 2021 r.; 11 listopada 2021 r. 1 stycznia 2022 r.; 6 stycznia 2022 r.;
  1 i 3 maja 2022 r.; 16 czerwca 2022 r.
 7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 14 października 2021 r. (KN); 2 maja 2022 r.; 19 maja 2022 r.; 17 czerwca 2022 r. oraz 7 dni egz. zewn. – pkt. 12 a) b) c) oraz pkt. 13 a) b) c) d)
 8. Rekolekcje wielkopostne: poniedziałek – środa 4 – 6 kwietnia 2022 r.
 9. Zakończenie zajęć w klasie maturalnej 18 marca 2022 r.
 10. Egzaminy dyplomowe klas VI POSM II st.: 25 marca – 22 kwietnia 2022
 11. część praktyczna: 25 marca – 22 kwietnia 2022 r
 12. część ustna: 20 - 22 kwietnia 2022 r.
 13. Egzaminy ósmoklasisty dla klas II POSM II st. 24 – 26 maja 2022 r.
 14. język polski: wtorek, 24 maja 2022 r.
 15. matematyka: środa, 25 maja 2022 r.
 16. język obcy nowożytny: czwartek, 26 maja 2022 r.
 17. Egzaminy maturalne: 4 – 6, 9 maja 2022 r.
 18. Język polski PP: środa, 4 maja 2022 r.
 19. Matematyka PP, Historia muzyka PR: czwartek, 5 maja 2022 r.
 20. Język angielski PP: piątek, 6 maja 2022 r.
 21. Język angielski PR: poniedziałek, 9 maja 2022 r.
 22. Egzaminy promocyjne w klasach I – V POSM II st.: 27 maja – 10 czerwca 2022 r.
 23. Egzaminy wstępne do POSM II st.: 19 – 20 maja 2022 r.
 24. Ważniejsze wydarzenia szkolne (na żywo lub online):
 • LEMoniada – sesja literacko-muzyczna z okazji Roku Stanisława Lema: wtorek, 28 września 2021 r.
 • X Przegląd Specjalności Rytmika Szkół Muz. II st. Regionu Śląskiego i Opolskiego: piątek, 1 października 2021 r.
 • Immatrykulacja klas I: poniedziałek, 4 października 2021 r., godz. 12.00
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej: czwartek, 14 października 2021 r.
 • Msza za zmarłych pedagogów i koncert: piątek, 29 października 2021 r., godz. 12.00
 • XI Przegląd Pieśni Patriotycznej: piątek, 12 listopada 2021 r.
 • V Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus", Białystok – udział Chóru żeńskiego: sobota-niedziela, 4-5.12.2021 r.
 • Koncert karnawałowy orkiestry dętej: środa, 12 stycznia 2022 r.
 • Koncert kolędowy chórów POSM II st.: czwartek,13 stycznia 2022 r.
 • Koncert doroczny: piątek, 18 marca 2022 r. o godz. 17
 • III Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Katowicach: 21 – 27 lutego 2022 r.
 • Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: wtorek, 29 marca 2022 r.
 • Doroczny Koncert Sekcji Rytmiki: poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r.
 • Dzień otwarty szkoły i koncert klas I i II: piątek, 8 kwietnia 2022 r.
 • Konkurs klarnetowy CEA: 21 – 22 kwietnia 2022 r.
 • IV MIędzynarodowy Konkurs Kompozytorski Patri Patriae: 25-26 kwietnia 2022 r.
 • Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły i koncert absolwentów: piątek, 29 kwietnia 2022 r.
 • Koncert zespołów kameralnych sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy: poniedziałek, 6 czerwca 2022 r.
 • Końcoworoczny Koncert chórów i orkiestr „Wtorki u Zmartwychwstania Pańskiego”: wtorek, 14 czerwca 2022 r.
 • Koncert Orkiestry dętej i Jubileuszowej Orkiestry dętej: środa, 15 czerwca 2022 r.,
 • Koncert dętych zespołów kameralnych: środa, 22 czerwca 2022 r.
 • Cykl koncertów Muzyka nie tylko w czwartki
 • Cykl koncertów Młodzi adepci sztuki dyrygenckiej 18 stycznia 2022, 14 czerwca 2022
 1. Terminy zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej:

15 września 2021 r., godz. 13.30 (środa) – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego;

13 stycznia 2022 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;

17 marca 2022 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna kl. VI

15 czerwca 2022 r. (środa) – konferencja klasyfikacyjna;

24 czerwca 2022 r. (piątek) – konferencja plenarna ZPSM, sprawozdawcza;

31 sierpnia 2022 r. (środa) – konferencja plenarna;

 1. Terminy wywiadówek (ewentualnie on-line): 9 września 2021 r.; 13 stycznia 2022 r.; 17 marca 2022 r.;
 2. Terminy konsultacji z nauczycielami sekcji ogólnokształcącej i ogólnomuzycznej (on-line): 18 listopada 2021 r.; 12 maja 2022r.