Rada Rodziców w ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach na r. szk. 2021/2022

Przewodniczący: Robert Radek (POSM I st.)
Wiceprzewodniczący: Tomasz Lusawa (POSM II st.)
Sekretarz: Magdalena Durczok (POSM II st.)
Skarbnik: Agnieszka Sobol (POSM I st.)
Członkowie:
POSM I st.
IA Alicja Olech
IA Bartosz Bezegłów
IIA Magdalena Żukowska
IIB Małgorzata Stępień
IIIA Rafał Jaros
IIIB Ewa Mazelanik
IVB Marta Furtak
VA Hanna Pyrek
VB Dorota Biegańska
VIA Robert Radek
VIB Zuzanna Rupnik
VII Magda Górecka
VIII Edyta Szyszka
POSM II st.
IB Łukasz Pytloch
IIB Joanna Pudełko
IIIA Anna Glanowska-Szymborska
IIIB Anna Komorowska
IVA Aneta Puchniarska
IVB Beata Natanek
VA Ilona Janeczek
VB Katarzyna Giersz
VIA Piotr Stolecki
VIB Justyna Brodacka-Salwa


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

12 stycznia 2021 roku uchwalono nowy regulamin Rady Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, w którym dokonano zmian m.in. w zakresie zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Kluczowe zapisy w tym zakresie zawarto w §18 regulaminu i dotyczą one założenia odrębnego rachunku bankowego, do którego dostęp mają uprawnione przez Radę Rodziców osoby.
Na rachunku gromadzone są fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz wpłat i darowizn, a także innych źródeł, takich jak między innymi: kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców/dzieci.
Fundusze wydatkowane są na wspieranie działalności statutowej szkoły, takiej jak: dofinansowanie wycieczek, imprez, konkursów, finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nagród dla uczniów, zakup ponadstandardowego wyposażenia szkoły, w tym środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, pomoc materialną dla dzieci, czy też inne wydatki, na które Rada wyrazi zgodę.
W związku z powyższymi ustaleniami 5 marca 2021 roku założone zostało konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców zwraca się do wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty darowizn na konto Rady Rodziców ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach.

Rada Rodziców ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Bank Pekao S.A., nr 78 1240 1330 1111 0011 0482 0910

W tytule przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko ucznia, POSM I lub POSM II, klasa, darowizna na cele wychowawczo-oświatowe

 

Powyższy opis uporządkuje zestawienia i umożliwi i ewentualne zwroty w razie błędnych wpłat.

Jednocześnie prosimy, aby wpłaty dokonywać w miarę możliwości semestralnie. Pozwoli to na optymalizację prowadzonej przez Radę Rodziców polityki finansowej.

Rada Rodziców deklaruje pełną transparentność zgromadzonych środków na koncie Rady Rodziców. Na zakończenie swojej kadencji przygotuje sprawozdanie finansowe, do którego wgląd będą mieli wszyscy rodzice/opiekunowie uczniów. Jednocześnie preliminarz wydatków będzie konsultowany z rodzicami/opiekunami uczniów.

Planowane wydatki będą konsultowane z dyrektorem szkoły. Jednocześnie jesteśmy otwarci na głosy i pomysły z nimi związane ze strony całej społeczności szkolnej.

WSZYSTKIE WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA POTRZEBY SZKOŁY.

Informacje dotyczące konta dostępne są na stronie szkoły:

POSM I st. http://1st.zpsm.edu.pl/rada.html

POSM II st. http://2st.zpsm.edu.pl/rada-rodzicow

Rada Rodziców
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Wojciecha Kilara
w Katowicach


Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
w roku szkolnym 2019/2020
POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
Rafał Jaros (Ia)
Katarzyna Krafta (Ib)
Agnieszka Sobol (IIa)
Hanna Pyrek-Wieloch (IIIa)
Jolanta Świątek (IIIb)
Robert Radek (IVa)
Zuzanna Rupnik (IVb)
Alicja Willner-Paster (Va)
Agata Otrębska (Vb)
Katarzyna Szeffer (VIb)

POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Anna Szymborska (Ia)
Iwona Dydecka (Ib)
Joanna Staniczek-Wiewióra (IIa)
Beata Natanek (IIb)
Ilona Janeczek (IIIb)
Małgorzata Gajęcka-Lerch (III b)
Dorota Trzewiczek (IVa)
Małgorzata Głąb (IVb)
Marcela Bujnowicz (Va)
Maciej Burzyk (Vb)

Ubezpieczenie uczniów, ogólne warunki - pobierz 


Kontakt: e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.